Vi använder cookies för att förbättra användbarheten hos vår webbplats. Genom att använda den här sidan accepterar jag användningen av cookies. Läs mer

Integritetspolicy

Visit Åland r.f. har generellt som målsättning att hantera så få personuppgifter som möjligt. Föreningen arrangerar dock tävlingar eller andra aktiviteter vars syfte är att få kontakt med personer som är intresserade av att fortsättningsvis få information om Åland. Genom att fylla i dina uppgifter i samband med denna kampanj godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår GDPR-policy. All hantering av personuppgifter sker ytterst varsamt.
Visit Åland r.f. ger inte ut dina uppgifter till någon annan och du har rätt att när som helst begära att de raderas.

Personuppgifter sparas i olika register beroende på ändamålet för behandling. För att få veta mer om ändamålet med registret, registrets innehåll, laglig grund för behandling och eventuella registerbiträden, se respektive registerbeskrivning som du hittar via sidan Registerbeskrivningar.